Week van de smaak

weekvandesmaak2013Op zaterdag 28 september start dit jaar de landelijke Week van de Smaak. Voor Regio Venlo, Hoofdstad van de Smaak 2013 vormt deze week het absolute hoogtepunt van het jaar. Voor onze regio zullen de activiteiten vooral plaatsvinden op het voormalige Floriadeterrein, nu Venlo GreenPark in het weekend van 28 en 29 september. De verwachting is dat tienduizend mensen dit evenement zullen bezoeken. Wie wil er tenslotte niet op een ongedwongen wijze genieten van het veelzijdige thema smaak, in een schitterend park en dat ook nog eens gratis! Aanmelden kan hier.

De Week van de Smaak! via Regio Venlo

Gratis rondleidingen in het Limburgs Museum

Iedere laatste zondag van de maand is er een rondleiding om 13.30 uur. Vind je het leuk om op die manier meer te weten te komen over het museum, of om een keer familie en vrienden in het museum te introduceren? Kom dan een keer op de laatste zondag van de maand naar het museum. Reserveren kan niet, zorg dat je er op tijd bent.
De rondleiding duurt ongeveer een uur. Een rondleider neemt je mee en wijdt je in, in de geschiedenis en vertelt de bijzondere verhalen achter de objecten.

De rondleiding is gratis, je betaalt alleen voor de entree van het museum.

Via Limburgs Museum

Komende woensdag voorverkoop bonnen Zomerparkfeest

Voor iedereen die donderdag in het park niet meteen wil aansluiten in de rij voor de kassa houden we woensdag 13 augustus een voorverkoop van bonnen.

Tussen 17.00 en 19.00 uur staat er een bonnenkassa voor onze hoofdingang op de Deken van Oppensingel. Betalen kan alleen met pin!

Dan kun je donderdag bij de opening van het Zomerparkfeest meteen langs de bar en al je aandacht aan het programma geven! Driedubbel winst.

Via Zomerparkfeest Venlo.

Maasduinen via nieuw fietspad te verkennen

fietspad_HLI_2328_afcffed90967e67fc9283a661926f569

Onlangs werd door het natuurgebied de Ravenvennen van Stichting het Limburgs Landschap een nieuw fietspad gerealiseerd. Het nieuwe fietspad combineert en koppelt de fietsknooppuntenroutes aan de oost- en westzijde van de Ravenvennen met elkaar. 

Samenwerken

In nauw overleg met de Dorpsraad Lomm is samen met de gemeente Venlo en Stichting het Limburgs Landschap een fietspad door het natuurgebied de Ravenvennen aangelegd. Het nieuwe fietspad maakt deel uit van het project ‘Schandelo – ‘t Hanik’ van de gemeente Venlo, die daar samen met Het Limburgs Landschap de financiële middelen voor beschikbaar heeft gesteld. Het nieuwe fietspad is zo’n 2 kilometer lang. Bij de startplek, ter hoogte van de Voort langs de N271, is eveneens een parkeerplaats gerealiseerd.

Verbinden en genieten

Zowel aan de oost- als westzijde van de Ravenvennen liggen fietsroutes van het    fietsknooppuntennetwerk. Met het nieuwe fietspad, dat zal worden opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk, is een dwarsverbinding tussen de bestaande fietsroutes gerealiseerd en kunnen fietsers kiezen voor een afkortroute, maar belangrijker de fietsers kunnen nu ook de Ravenvennen per fiets ontdekken. De nieuw aangelegde parkeerplaats kan prima dienst kan doen als startplek voor een heerlijke fiets- of wandeltocht door de zuidelijke Maasduinen en verbindt tussen Venlo en Arcen een aantal fraaie natuurgebieden: het Zwart Water bij Venlo, de Ravenvennen en het Vreewater bij Lomm en Landgoed Arcen  bij Arcen bij Arcen. Een prima mogelijkheid om deze zomervakantie met de fiets het groen van de zuidelijke Maasduinen te gaan verkennen?

Via Limburgs Landschap

Startbijeenkomst ‘Het beleg van Venlo’

Maandagavond 25 Augustus 2014 is de startbijeenkomst van  ‘Het beleg van Venlo’. Op deze avond kun je kennis maken met de mensen achter ‘het Beleg van Venlo’, worden  de uitdagingen voor de toekomst geschetst en leert je meer over stadslandbouw. Er is ook tijd om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Deelnemers en belangstellende worden uitgenodigd om dit project tot een succes te maken.

Het ‘Het beleg van Venlo’ is een tijdelijke activiteit op het Kazerneterrein. Stadslandbouw kan een functie vervullen in het sluiten van kringlopen en in het betrekken van burgers bij de inrichting en het beheer van hun omgeving

Via ‘Het beleg van Venlo’

Natuurpark Klingerberg, een park met kansen!

Hazenpootje ( Trifolium arvense L.)

Hazenpootje ( Trifolium arvense L.)

Natuurpark Klingerberg is een park met kansen, kansen voor de natuur. Maar zoals bij elk stukje grond dat ingericht wordt als natuurpark heeft ook hier de natuur de tijd nodig om er iets geweldigs van te maken. Tijd die ze van de omwonenden niet krijgt. Nee, deze omwonenden klagen over het park, het zou er verloederd bij liggen.

Niets is echter minder waar. In dit natuurpark kan en mag de natuur haar gang gaan en dat doet ze dus ook al jaren. Het grootste probleem is dat omwonenden menen dit ook te mogen. Zo zijn de aangeplante bomen reeds afgebroken en opgestookt in de vuurplek en laat iedereen zijn hond er maar schijten. Ook afval wordt er gewoon gedumpt en er is sprake van verregaande vandalisme aan speeltoestellen…

Fatsoen  hebben de omwonenden niet want hoewel zij deze rommel zelf veroorzaakt hebben en er een opruimplicht bestaat wat hondenpoep betreft doen ze er niets aan. Nee, ze klagen bij de gemeente want die laat het verloederen!

Een park dat een natuurlijke inrichting moet krijgen heeft gemiddeld 5 tot 10 jaar nodig om zich te ontwikkelen tot een schitterend iets. In het voorjaar zaten er tal van insecten op de wilde bloemen en planten. Door de jaren heen is de variatie aan wilde bloemen en planten al enorm toegenomen, geweldig gewoon! En door natuurlijk beheer zal de diversiteit van dit pareltje in de wijk alleen maar toenemen.

Kaasjeskruid

Kaasjeskruid

Maar je moet het wel willen zien, bomen staan niet in rijtjes en de wilde planten niet in perkjes. Bovendien staat het niet op kleur en soort gesorteerd en moet je de planten soms wel tussen metershoog gras zoeken. Dat is wat dit park zo bijzonder maakt, de natuur mag er haar gang gaan en wij mensen moeten even een pas op de plaats maken en leren er met respect mee om te gaan.

Kortom omwonenden, neem het heft in eigen hand en ruim je eigen rommel op, ook de stront van je eigen hond hoort daar bij en geniet van wat de natuur je te bieden heeft!

Zie ook:

 

Ruim 2 ton voor beantwoorden van zienswijzen Kazernekwartier

WijLimburg bekeek de aanbestedingsprocedure van advocatenbureau Stibbe bij het Kazernekwartier nog eens. Wij waren wel benieuwd naar wat er aan de hand is. Hieronder een korte samenvatting:

In 2012 heeft het Venlose college besloten dat Advocatenbureau Stibbe uit Amsterdam de binnengekomen zienswijzen Kazernekwartier, waaronder die van Red Ons Fort zou gaan beantwoorden. De gemeente had zelf niet de benodigde specialistische capaciteit, blijkt uit het collegevoorstel en besteedde het voor c.a. 100.000 uit. Op 19 maart 2013 werd de opdracht uitgebreid waardoor de kosten mogelijk op kunnen lopen tot 220.000. Dit is hoger dan de drempelwaarde voor aanbestedingen, toch besloot het college de opdracht aan Stibbe te gunnen zonder aanbesteding. Toch ging het college akkoord met “Kennis nemen van de gevolgde/te volgen procedure voor de aanbesteding van deze
2B dienst boven de europese drempel“.

Helaas is niet dit hele dossier openbaar. In het zelfde voorstel lezen we dat de offerte van Stibbe niet openbaar is omdat er bedrijfseconomische informatie in staat. De aanbesteding waar WijLimburg uit citeert is hier te downloaden. (via geolution)